Privacyverklaring

 • In deze privacy verklaring lees je hoe de dansschool omgaat met jouw gegevens.
We leggen uit waar jouw gegevens opgeslagen worden en met welke doelen we dat doen. Ook beschrijven we wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan, bijv. door wettelijke wijzigingen, aangepast worden. We raden je aan deze verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens verzamelen
 • Versturen e-mails t.b.v. informatieverstrekking zoals aankondigingen van feesten, lessen en roosters.
 •  Afdracht belasting
Om te voldoen aan de eisen van de belastingdienst moeten we een aantal persoonlijke gegevens verzamelen, zoals je naam en adres.
De gegevens die je achterlaat op het contactformulier van de website. Deze gegevens zijn nodig om je vraag te beantwoorden.
 • 06-Telefoonnummer
Wanneer je je aanmeldt om de opnames van de lessen via Whatsapp te willen ontvangen en je afwezigheid wilt doorgeven.
 • Facebooknaam
Je wordt uitgenodigd voor de Facebookpagina van de dansschool. Via Facebook attenderen we je op komende evenementen van CTL en evenementen van collega-dansscholen. Bovendien verspreiden we via Facebook informatie over (nieuwe) cursussen.
 
Beheer gegevens
 • De lokale computer van het secretariaat ten behoeve van de administratieve verplichtingen.
 •  E-mail wordt gehost bij Hosting2Go. Via mail worden de mails opgeslagen op de servers van Hosting2Go. Dat geldt ook voor de verzending van de nieuwsbrief.
 • De website en backups van de website worden gehost bij Hosting2Go. Daar worden gegevens die jij achterlaat op de website van CTL opgeslagen.
 • Mobiele telefoons van secretariaat en gastvrouwen t.b.v. de whatsappgroepen.
 
Bewaartijd
CTL is verplicht de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar in acht te nemen. Ook als je geen cursist meer bent van CTL. Na die 7 jaar vernietigen we je gegevens.
 
Beveiliging
Het fysieke inschrijfformulier met jouw persoonsgegevens bewaren we in een afgesloten kluis. De digitaal opgeslagen gegevens bevinden zich op apparaten die zijn beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten met toegang tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen het hoogstnoodzakelijke.
 
Je hebt recht op
 • Je gegevens op te vragen die bij CTL vastgelegd en bewaard worden. Stuur daarvoor een e-mail naar het secretariaat.
 • Je gegevens aan te laten passen als die niet kloppen of veranderd zijn.
 • Je gegevens te laten wissen als je niet langer wilt dat jouw gegevens bij CTL zijn vastgelegd. Dat geldt niet voor de gegevens die vallen onder de wettelijke bewaartermijn.
 • Een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat CTL niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
 
Plichten
CTL verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd commercieel
belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Bovendien delen
we jouw gegevens niet met derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming. De gegevens die
je aanlevert, zijn de minimale benodigde gegevens voor de zakelijke verwerking.
CTL behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer CTL dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/-proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van CTL te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt, neem dan contact met ons op.

Volg ons

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Lees ook onze privacyverklaring

Contact

Factuuradres: Mosterdsteeg 5

1811 MR Alkmaar

06-39723819

info@dansschoolcubatellama.nl

IBAN NL14ABNA0586124845