Algemene voorwaarden

Lesinformatie
 • Met plezier leren dansen staat bij Dansschool Cuba te Llama voorop. 
 • De docent past zijn lesprogramma aan, aan het niveau van de groep. Lessen van gelijkwaardige niveaus  kunnen daarom van elkaar verschillen.
 • Met regelmaat (og je kunt ook zeggen dikwijls) schrijven meer vrouwen als mannen   zich in voor dansles. Dankij de inzet van hulpmannen is er meestal een gelijke bezetting man/vrouw. We kunnen een volledig gelijke besetting echter niet garanderen. Als je zonder partner inschrijft, bestaat de mogelijkheid dat je niet de volledige les(sen) met een partner kan dansen. 
 • Een gemiste les inhalen in een lesgroep van gelijkwaardig niveau (of lager) kan alleen  in overleg met de gastvrouw of met het secretariaat. Gemiste lessen kunnen alleen in dezelfde cursusperiode worden ingehaald. 
 • Tussentijds wisselen van dag/tijd/niveau kan alleen in overleg met het secretariaat.
 • Makkelijk zittende kleding tijdens de les is een aanrader. Denk ook aan schoeisel met gladde zolen. en voor de dames eventueel een hakje.
 • Dansen doe je samen. Houd rekening met je partner en kom fris verzorgd op de lessen.
Inschrijven en betaling voor een cursus/workshop of bootcamp
 
 • Bij inschrijving voor één of meer cursussen/een workshop of bootcamp verplicht je je het verschuldigde lesgeld te betalen.
 • Bij je inschrijving geef je te kennen akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 • Het volledige lesgeld dient uiterlijk de eerste les betaald te zijn. Je betaalt je deelname aan een workshop of bootcamp vooraf .
 • Je kunt je inschrijving uiterlijk tot een week voor aanvang van de cursus annuleren. Je ontvangt het reeds betaalde lesgeld minus € 20,- annuleringskosten retour. Zorg dat je het lesgeld op tijd aan ons overmaakt. Er volgt geen restitutie wanneer je annuleert tijdens de cursus.
 • De dansschool behoudt zich het recht voor een cursus/workshop of bootcamp te annuleren bij onvoldoende deelnemers.
 • Bij sprake van overmacht behoud de dansschool het recht om lessen/workshop of bootcamp te annuleren. Overmacht bestaat indien de voortgang van lessen geheel of gedeeltelijk al dan niet tijdelijk word verhinderd door omstandigheden buiten de wil van de dansschool, zoals: pandemie (lockdown), weersomstandigheden, gezondheid, overheidsmaatregelen. Indien dit het geval is , is er geen sprake van restitutie.
 • Tijdens de Covid-19 pandemie zijn wij gehouden de richtlijnen van de overheid te volgen.
Restitutie
Als de dansschool een cursus annuleert ontvangen cursisten het volledig betaalde bedrag retour per bank/giro. Restitutie is niet mogelijk in de volgende gevallen:
  • Bij verhindering vanwege vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan.
  • Cursusgeld is persoonsgebonden en heeft betrekking op de cursus en periode waarvoor je je hebt ingeschreven. Het is niet mogelijk de cursus in een andere periode in te halen.
  • In alle andere gevallen waarin de directie, na overleg met de cursist,  besluit niet tot restitutie over te gaan.
  • Wanneer je om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen, kunnen de lessen, alleen na overleg met het secretariaat, worden vooruitgeschoven naar het volgend seizoen. Het om medische redenen afmelden is alleen geldig vanaf de datum van afmelden en geldt niet met terugwerkende kracht.
Overige voorwaarden
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d.
 • Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen en/of feesten. Laat waardevolle spullen thuis.
 • De docent bepaalt of een cursist naar een hoger niveau kan. Deze besluit alleen dat de cursist hetzelfde niveau nogmaals dient te volgen wanneer dat in het belang is van de cursist en de lesgroep. 
 • Wij houden ons het recht voor een ieder te weigeren van deelname aan de cursus zonder opgaaf van redenen. 
 • Er zal na de eerste les een what’s app groep aangemaakt worden. Deze groep is bedoeld voor berichtgeving over eventuele wijzigingen en voor het tijdig afmelden van cursisten voor een les. Tevens voorhet delen van eventuele cursusfilmpjes die gebruikt kunnen worden om thuis te oefenen. Wegens privacy gevoeligheid mogen deze app’s en filmpjes niet worden gedeeld met buitenstaander of op sociale media worden geplaatst. Mocht u niet toegevoegd willen worden aan de app-groep dan kunt u dit aangeven.  
Privacyverklaring
In onze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doeleinden jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Lees hier de volledige verklaring.

Volg ons

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Je e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief.

Lees ook onze privacyverklaring

Contact

Factuuradres: Mosterdsteeg 5

1811 MR Alkmaar

06-39723819

info@dansschoolcubatellama.nl

IBAN NL14ABNA0586124845